<
logo vavere.eu

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA „ Sciuro”, vien. reģistrācijas Nr. 40203251658, reģistrēts 2020. gada 24.jūlijā juridiskā adrese: Džohara Dudajeva gatve 1 - 10, Rīga, LV-1084, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas veic pirkumu https://vavere.eu interneta vietnē.

1. Pircējs iegādājas un apmaksā, bet Pārdevējs nodrošina tūrisma spēles organizēšanu (turpmāk Pakalpojums saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums)).

2. Pircējs iegādājas Pakalpojumu, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā https://vavere.eu Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., e-pastu vai citu kontaktinformāciju rēķina sastādīšanai. Pakalpojuma iegāde uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par Pakalpojumu un par Pircēja piekrišanu apmaksāt Pakalpojumu par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz pakalpojuma piegādi un rēķina izstādīšanu netiek nodoti trešajām personām.

3. Iegādāties pakalpojumu Pircējs var 24 stundas diennaktī izmantojot pieejamos apmaksas rīkus interneta vietnē https://vavere.eu. Pēc pasūtījuma apmaksas Pārdevējs nosūta Pircējam rēķinu, apmaksas apstiprinājumu un Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo kodu e-pasta veidā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Ja apstiprinājums nav saņemts, Pircējs var sazināties ar Pārdevēju nosūtot e-pastu uz adresi vavere.eu@gmail.com.

4. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atteikties no Pakalpojuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un saņemt atpakaļ samaksāto naudu, ja par Pakalpojumu saņemtais kods nav ticis izmantots. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju nosūtot e-pastu uz adresi vavere.eu@gmail.com. Samaksāto naudu par neizmantoto Pakalpojumu Pārdevējs pārskaita uz Pircēja bankas kontu 14 dienu laikā pēc vienošanās par Pakalpojuma atgriešanu.

5. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo kodu aizliegts izplatīt trešajām personām. Ja kods ir ticis izmantots – neatkarīgi no Pircēja vai trešās puses - Pakalpojums tiek uzskatīts par izmantotu un to vairs nav iespējams atgriezt.

6. Pircējs apliecina, ka ir izlasījis un iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

7. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.