<
logo vavere.eu

Privātuma politika

Datu pārzinis

SIA "Sciuro", vienotais reģistrācijas Nr. 40203251658

Juridiskā adrese: Džohara Dudajeva gatve 1 - 10, Rīga, LV1084

E-pasts: vavere.eu@gmail.com

Apstrādes nolūki un pamatojums

Vietnē https://vavere.eu tiek apstrādāti personas dati par pakalpojumu pircējiem tādā apmērā, kas nepieciešams, lai pircējam varētu sniegt pakalpojumu, t.i. pakalpojuma pircēja e-pasta adrese vai tiešsaistes identifikators, kas ļauj atpazīt maksājumu un atbilstoši piegādāt iegādāto biļeti. Rēķinu un maksājumu dati tiek uzglabāti atbilstoši likuma prasībām par grāmatvedības uzskati.

Vietnē https://vavere.eu tiek apstrādātas nepersonalizētas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu lietotāja sesiju un sasaistītu iegādāto biļeti ar viedtālruni vai datoru, kas šo biļeti izmanto. Datu apstrādes mērķis ir pakalpojuma sniegšana. Lietotājs jebkurā brīdī var izdzēst sīkdatnes, taču tas var ierobežot personas iespēju saņemt pakalpojumu.

Vietnē https://facebook.com, profilā "Vāvere.eu" personu dati tiek izvietoti socializēšanās mērķiem tikai ar pašu personu piekrišanu. Dati tiek uzglabāti bez noilguma - tik ilgi, cik tos glabā Facebook vai līdz personas pieprasījumam datus izņemt.

Personas datu apstrādes laikā nenotiek automatizēta lēmumu pieņemšana vai profilēšana.

Datu saņēmēji

Maksājumu datus un sociālajā tīklā Facebook izvietojamos materiālus apstrādā datu pārzinis. Facebook ievietotos datus apstrādā attiecīgais uzņēmums tajās valstīs, kur tas darbojas.

Datu subjekta tiesības

Personai, kuras personas dati tiek apstrādāti, pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu un tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, pamatojot savu pieprasījuma leģitimitāti.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt iepriekš doto piekrišanu un prasīt datu apstrādes pārtraukšanu.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja tās tiesības ir pārkāptas.

Pieprasījums jāsūta uz datu pārziņa e-pasta adresi vavere.eu@gmail.com.